V Libeličah vsako leto zadnjo nedeljo v septembru pripravimo druženje za naše starejše krajane in krajanke, stare 75 let in več. Ker v svetu in tudi v Sloveniji že drugo leto poteka v znamenju pandemije covida-19, našega druženja s kulturnim programom in pogostitvijo tudi letos ne bomo mogli izvesti. Ko smo se predstavniki organizatorjev naših vsakoletnih srečanj (Krajevne skupnosti, Karitasa, Rdečega križa, Kulturno prosvetnega društva in Podružnične šole Libeliče) pogovarjali, kako bi se kljub temu spomnili naših starejših, smo sklenili, da jim voščimo s čestitkami, ki so jih izdelali naši libeliški šolarji, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Voščilnice, ki so jih izdelali šolarji Podružnične šole Libeliče

Starostna meja, pri kateri naj bi se na splošno začela starost, ni določena. V Sloveniji običajno označujemo z besedo starejši osebe, stare 65 ali več let (65+) in predstavljajo v naši državi okoli 20% prebivalcev. Danes živimo v povprečju dve desetletji dlje, kot so živeli naši dedje pred slabim stoletjem. Zreli stari ljudje so imeli – in še vedno imajo – v družbi posebno vlogo, vlogo modrecev. Težko bi človek res dozorel do prave življenjske modrosti, če si skozi leta ne nabere dovolj izkušenj in na situ let preseje zrna od plev. Zori le človek, ki si za to z veseljem prizadeva, ki ima kljub vsemu doživetemu še vedno veselje do življenja in željo po spoznavanju novega.

Zatorej, poskrbimo za to, da se bodo starejši v našem okolju počutili prijetno in nam bodo s svojimi modrostmi koristno svetovali. Pomembno je, da oblikujemo dobro sožitje med starejšimi in mlajšimi generacijami. 1.oktober je za mednarodni dan starejših razglasila Generalna skupščina Združenih narodov pred 30 leti. Prav je, da se v tem korona času tudi mi spomnimo na naše starejše in jim namenimo košček svojega časa, ko v ihti sodobnega sveta hitimo po svojih opravkih. Ne bomo polepšali dneva samo starejšemu sorodniku/sorodnici, sosedu/sosedi, znancu/znanki, ampak bomo s preprosto gesto okrasili dan tudi sebi.

Spoštovani starejši Libeličani in Libeličanke! Velik hvala za vse koristne modrosti, iskrene čestitke ob vašem prazniku, veliko zdravja in vse dobro.

Simona Jerčič Pšeničnik