Prvi pouk se je v Libeličah začel leta 1826 v gradu, ki je danes na drugi strani državne meje.grad
Pozneje (leta 1835) so naredili prizidek k mežnariji in pouk se je preselil tja. Poučeval je mežnar.
Nato so leta 1877 kupili staro kmečko hišo (stara šola) in jo preuredili v šolske namene. Poučeval je prvi pravi učitelj.
Osnovna šola Libeliče Leta 1908 je bila zgrajena sedanja šola. Šoloobveznih otrok je bilo takrat 180, vendar je pouk obiskovalo le malo več kot polovica učencev. Od tedaj se je na njej marsikaj spremenilo: večkrat je bilo menjano pohištvo, obnovili so pode, okna, sanitarije, luči, naredili centralno kurjavo, obnovili fasado in še kaj. Dobili so priključek na Internet.

Prenovljena šola

V letu 2008 in 2009 je bila šola popolnoma prenovljena. Pridobili so celo nekaj novih prostorov (knjižnica, multimedijska učilnica in prostor za krajevna društva). Spodnji razred so uredili v majhni telovadni prostor.