PREŠANJE MOŠTA

V jeseni s spravilom sadja in prešanjem (stiskanjem) pripravljajo še vedno priljubljeno pijačo mošt (jabolčnik). Pred 2. svetovno vojno so posamezni kmetje stisnili tudi do 7000 litrov mošta letno. Prodaja je predstavljala pomemben del celoletnega zaslužka kmečke družine.Doma so stiskali tudi različne vrste olja.

PAŠA

Spomladanska paša se je začela po binkoštih. Poleti so pasli ob gozdnih robovih in novinah. Po košnji otave so živino spustili na travnike. Poleg pastirjev fantov in deklet starih od osem do štirinajst let, so pasli tudi starejši ljudje. Kljub delu so se pastirji na paši igrali različne igre in rezljali z nožički. V jesenskem času pa je bilo priljubljeno kurjenje ognjev.

SPRAVILO PRIDELKOV

Mala gospojnica (8. september) velja za začetek jeseni. Z jesensko žetvijo ajde so končali žetev žit. Za ročno pobiranje krompirja uporabljajo zanimivo oblikovane cejne (košare).

Sledilo je spravilo pridelkov, ki so jih gojili v kopusu. Ko je dozorela koruza so po domačijah pripravili flincarije (ličkanje koruze).

STELJERAJA

Smrekova stelja daje odličen gnoj, zato je posebej cenjena. V gozdu so na stoječih drevesih klestili veje. Ko vej niso več dosegli, so se spretnejši povzpeli po deblih in klestili višje veje.

Zvečer so steljerajevcem pripravili pravo pojedino, tekmovali so za pušeljne (z različnimi darili okrašene smrekove vrhe), lovili namiljeno belo repo ter veselo rajali.

Bučova preša
Krave na paši
Stroj za ruvanje krompirja
Orodja lupljenje hlodov
Voz za pridelke z lesenimi osmi
"Stroj" za rezanje stelje