SKRB ZA ŽIVINO

Prodaja volov in živine, ki je niso nameravali rediti čez zimo, je predstavljala pomemben vir dohodkov na kmetiji. Glavni sejem je bil Pliberški jormark (sejem v Pliberku)
Lepa in čista živina v hlevu je bila v ponos gospodarju. Posebno skrb so namenili tudi rezanju (skopljenju) samcev.

FURMANI
Konec zime je bil primeren čas za sečnjo lesa. Furmani so hlode najprej zvlekli na mesta, ki so bila dostopna z vozovi. Les so furali (vozili) s parizerji (težjimi vozovi) z nosilnostjo 3 do 4 m3 lesa. Do ureditve gozdnih cest v 70-tih letih so bili furmani pri spravilu lesa na težje dostopnih mestih nenadomestljivi.

Drobni pripomočki
Sani za furanje