Odgovarja: Franc Kraner, žpk – sodelavec, tel.: 05168573, 02 8720173, e-mail: franc.kraner@rkc.si/
Naročniki mašnih namenov se strinjajo z objavo v tiskanih oznanilih in oznanilih na spletu ter oglasni deski.