Libeliče so obmejno gručasto naselje ob robu Libeliškega polja pod Libeliško goro. Naselje se v virih prvič pojavlja leta 1201, v 16. stoletju pa je bilo ob vasi pomembno pristanišče za dravsko brodarstvo. V središču vasi so stare kmečke hiše, katerih osnove segajo celo v srednji vek, na obrobju pa je precej novih. V vasi živi 224 prebivalcev.

Krajevna skupnost Libeliče šteje 600 prebivalcev in tvori zaselke Libeliče, Gorče, Tribej, Libeliška gora in del Črneške gore, zaselek samotnih kmetij na severozahodnih obronkih Strojne, kjer prevladuje gozdnata pokrajina.
Libeliče so z regionalno cesto povezane z Dravogradom, s statusom mednarodnega mejnega prehoda na slovensko-avstrijski meji pa so Libeliče (bile) eden pomembnih vhodov v Slovenijo. Pod Libeličami je obsežno Libeliško polje, ki je naplavina Drave, proti kateri se polje spušča v terasah. Zadnjo teraso porašča iglast gozd. Mnogim kmetom je pridelovanje krompirja poleg živinoreje glavni dohodek. Dodatni zaslužek dajejo kmetom les in sadeži bližnjih iglastih gozdov. Vedno bolj pa sodelujejo pri razvoju turistične ponudbe v kraju.

Preizova kašča

Bogata kulturna in naravna dediščina Libelič zaokroža podobo Libelič kot zanimivega podeželskega področja z zakladnico zgodovinske preteklosti, ki nudi možnost ekonomskega in demografskega razvoja. Krajani Libelič ohranjajo identiteto področja, osveščajo mlade o bogastvu in pomenu lastne naravne in kulturne dediščine ter navezujejo kulturne in gospodarske stike z obmejnimi avstrijskimi kraji.

O gradu Libeliče je pisal že Valvasor.

Grad Libeliče-Leifling
Grad Libeliče -Leifling v Avstriji