PREJA

Preja se je začela po prazniku svetih treh kraljev (6. januar). Po 2. svetovni vojni je začela izginjati iz vsakdanjega življenja kmečkega človeka. Imela je praznični in družabni značaj. Predice so predle tako laneno kot volneno prejo. Razvito je bilo tudi tkalstvo, izdelovali so platno za domače potrebe.

KOLINE

Spitane živali so pomenile zaloge mesne hrane in zabeli ne samo za prihajajoče zimske praznike, ampak za vso naslednje leto. Danes rejo prašičev že več let opuščajo.

Koline so bile domač praznik, ki je trajal dva ali več dni.

BOŽIČ

Starim poganskim verovanjem je krščanstvo dodalo nove vsebine, kljub temu so bila različna dejanja poganskega izvora živa še v prvi polovici dvajsetega stoletja. Intenzivni razvoj moderne dobe je potisnil v pozabo še zadnje prežitke preteklih dob.

POSLI

Hlapci in dekle so v času od božiča do novega leta imeli nedi|ve (praznike). Prehod iz starega v novo leto je pomenil tudi čas menjavanja poslov. Posli so bondrali (menjavali službo) na silvestrovo (31.december).

ORODJA

V času od svetih treh kraljev (6. januar) do gregorjevega (12. marec) so si gospodarji pripravili novo ter popravili staro orodje. Pletli nove koše, korpe, cejne in drugo. Po kmetijah so v štero hodili različni obrtniki šivilje, krojači, čevljarji, kolarji in drugi. Popravljali so stare in izdelovali nove predmete.

Pripomočki za prejo
Deže za mast
Čevljarsko orodje