Kultura šolstva predstavlja v današnjem svetu temelj za doseganje, ohranjanje in razvoj človeške kulture in civilizacije. Šola se je skozi zgodovino nenehno spreminjala, dopolnjevala in modernizirala. Pogosto jo je vladajoča politična struktura izrabila v politične in raznarodovalne namene, še posebej na nacionalno mešanih območjih. Načrtnemu ponemčenju so bili s pomočjo šolstva v 19. stoletju izpostavljeni tudi Koroški Slovenci.

V prostorih župnišča v Libeličah smo leta 2010 odprli stalno muzejska zbirko o zgodovini šolstva in šole v Libeličah. V nekdanji škofovski sobi je predstavljena učilnica iz prve polovice dvajsetega stoletja. Šolske klopi, ki se nahajajo v sobi so preproste. V vsaki klopi je bilo prostora za štiri do pet učencev. V klopeh so bili v posebnih odprtinah nameščeni črnilniki, saj so učenci sprva za pisanje uporabljali peresa. Na klopeh je na ogled tudi nekaj primerkov učbenikov, ki so bili v uporabi po drugi svetovni vojni. V učilnicah je tudi stara glinasta peč, kateder za učitelja, zemljevid in globus, računalo ter še nekaj drugih učnih pripomočkov.

V vitrinah in na steni so predstavljeni različni učni pripomočki in izdelki učencev, ki prikazujejo razvoj in posodabljanje šole od najpreprostejših šolskih potrebščin do nekako sedemdesetih let dvajsetega stoletja. Namesto zvezkov so učenci sprva za pisanje uporabljali tablice in kamenčke. Svinčnike, peresnike, barvice in druge pisalne pripomočke so shranjevali v lesene šolske škatlice, ki so bile pogosto lepo okrašene, nekatere so imele tudi vrtljive pripomočke za preprosto računanje. Šolske torbe so bile preprostejše kot današnje, pogosto so jih starši za svoje otroke izdelali sami. Pri pouku matematike so uporabljali pred tablo stoječe leseno računalo, pozneje že zahtevnejše osebne računalniške pripomočke, za učenje abecede pa  stavnico. Na urniku so imeli učenci tudi predmete kot so ročno delo, gospodinjstvo in vrtnarstvo. V vitrinah je razstavljenih nekaj izdelkov, ki so jih učenci pri teh predmetih izdelali sami. Z muzejsko zbirko Stara učilnica predstavljamo podobo nekdanjega šolskega razreda, z razstavljenimi učnimi pripomočki pa je predstavljen proces posodabljanja učnega programa.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA