V tedniku MIR je leta 1909  dopisnik napisal: »Kmalu ustanovimo izobraževalno društvo, da se bomo sami izobraževali.«

To so začetki »Krščansko-slovensko izobraževalnega društva Žvabek«, ki je bilo z dovoljenjem okrajnega glavarstva v Velikovcu ustanovljeno leta 1910.

Glavne naloge, ki si jih je društvo zapisalo v svoj program, so bile osredotočene na jezikovno izobraževanje mladine in odraslih. To pa so izvajali preko predavanj, gledaliških predstav in ohranjanja ljudskih in cerkvenih pesmi.

Katoliško prosvetno društvo za Žvabek se je leta 1939 preimenovalo v »Slovensko prosvetno društvo v Žvabeku«, ki je dobilo tudi krajše ime »Drava«.

Skozi leta je bilo društvo izpostavljeno velikim preizkušnjam. Vojna vihra je naredila svoje in društvo se je po vojni (1945) okrepilo z novimi člani. Aktivnosti so se osvežile in dobile nov zagon. Skoraj deset let po vojni (1963) so člani društva sklenili, da se bodo imenovali »Katoliško prosvetno društvo Drava v Žvabeku« in to ime nosi še danes. Vse do danes je društvo le krepilo svojo dejavnost. Ustanavljali so nove gledališke in instrumentalne skupine, pevske zbore mladine in odraslih ter sodelovali s sosednjimi društvi v regiji in širše. Rezultati njihovega dela in aktivnosti so znani daleč po Koroški in Avstriji, sežejo pa tudi preko meje v Slovenijo. (Več o društvu najdete na povezavi  www.kpddrava.at)

Skozi dolgoletno zgodovino društva je kar precej posameznikov, katerih imena bi bilo treba zapisati. V bojazni, da koga izpustim, se tega ne bom poslužil. S tem njihovega prispevka k ohranjanju slovenskega jezika in kulture nikakor ne zmanjšujem. Morda pa jih nekaj le omenim. Lenarta Katza, ki društvu predseduje že od leta 1974 in njegovo ženo Rosino Katz-Logar, ki sta za svojo dejavnost prejela zlati deželni lovor z briljantom, ter bila odlikovana tudi v Sloveniji. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) ju je odlikoval s srebrno plaketo.

Lenart Katz in Rosina Katz-Logar – prejemnika srebrne plakete JSKD 2020 (foto JSKD.si)

Že prej pa je bil odlikovan tudi Oktet Suha

Oktet SUHA – prejemnik srebrne plakete JSKD 2006 / nastop v Libeličah ob vstopu RS v Schengensko območje (foto- adrijan)

in kulturolog Engelbert Logar. Spomnimo,  Bertej je tudi avtor knjige o Libeličah »Vsaka vas ima svoj glas-7« (1994), na katero smo zelo ponosni in jo s pridom uporabljamo kot neskončen vir podatkov iz zgodovine Libelič in okolice.

Bertej Logar2009-Srebrna plaketa JSKD za izjemno obsežno in uspešno delo na področju glasbene dejavnosti in narodopisja. (foto JSKD.si)

Za počastitev svojega 110+1 leto dolgega delovanja so se odločili, da bodo praznovali malo drugače. Z »avtobusom kulture« (turističnim vlakcem) se bodo podali na pot od Hiše kulture v Žvabeku. Na svoji poti skozi občino Suha/Neuhaus do Libelič se bodo ustavili na šestih postajah. Na vsaki bodo predstavili svoje kulturne dejavnosti in delo, v sodelovanju s kulturnimi društvi ter med narodoma in aktivnostmi preko meje.

(Foto- Vabilo in vozovnica KPD Drava)

Na sredi vasi Libeliče se bodo ustavili v soboto popoldan, 21.8.2021. V počastitev njihovega jubileja  jih bodo s krajšim kulturnim programom počastili člani Kulturno prosvetnega društva Libeliče . Seveda pa ne bo manjkala libeliška trenta, ki je bila skoraj vsakdanja jed v zgodovini, danes pa je posebnost libeliške kulinarike.

Vaše prisotnost si iskreno želijo! Torej, v soboto popoldan, 21.8.2021 ob 17:20. uri sredi Libelič.

Kako je bilo na tradicionalni prireditvi “Srečanje vižarjev”, ki je bilo že 33. po vrsti, je zapisal župnik mag. Michael Golavčnik . Oglejte si na tej POVEZAVI!