Lansko leto je občina Dravograd sprejela odločitev, da pri sestavi proračuna neposredno sodelujejo tudi občani (participativni proračun). Določili so višino sredstev za vsako Krajevno skupnost, le tem pa prepustili odločitev v kateri projekt bodo ta sredstva vložili.

Libeličani so na glasovanju v mesecu novembru 2019 odločali, kateri od treh predlaganih projektov bo v nadaljevanju financiran s te proračunske postavke. Med javno razsvetljavo (vas in naselje proti Libeliški Gori) in večnamenskim objektom na igrišču na Gorčah,  je največ glasov prejel slednji. Za izvedbo tega je v proračunu občine Dravograd v letu 2020 namenjeno 15.000 €.

…sedanji objekt…

Vodstvo krajevne skupnosti se je skupaj z občino trudilo pridobiti vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Uspelo jim je in s 7.9.2020 imajo veljavno gradbeno dovoljenje.

… ideja…

Dela se bodo kmalu pričela. Sama investicija je razdeljena na več faz. Ena izmed teh je tudi lastno delo, ki predvideva odstranitev obstoječega objekta (nadstrešek, kontejner) ter priprava temeljne plošče. Za to izvedbo krajevne organizacije pričakujejo udeležbo članstva pri akcijah za izgradnjo skupnega objekta.

Delo in akcije bosta vodila ter usklajevala Bojan Kraker (041 631 601) in Branko Perovnik (041527775).

Za izgradnjo lesene konstrukcije potrebujejo tudi ustrezen les, za kar naprošajo lastnike gozdov, da podarijo nekaj okroglega lesa, ki ga bodo razrezali na potrebne dimenzije.  Sedanji objekt je zgrajen iz kontejnerja in lesenega nadstreška, katerega les bodo prav tako uporabili pri novogradnji. Ostalo, kot je kritina Bramac in lesene obloge, odstopijo zainteresiranim za kakšen zaboj pijače.

Torej, potrebno je zavihati rokave in pristopiti k izgradnji. To pa moramo vsi, saj bo to zopet ena naših skupnih akcij, ki smo jo zmožni izvesti in na katero bomo kasneje vsi ponosni. Odgovorni pozivajo vse krajane, da se odzovejo povabilu in pokličejo navedene telefonske številke Bojana in Branka, ki bosta dala natančnejša navodila kdaj in kako lahko pomagate!

V slogi je moč!

O tej temi smo že pisali: o projektih TUKAJ in kako smo izglasovali TUKAJ!