V soboto, 11. julija 2020 se je neurje zneslo tudi nad delom Libelič. Kar nekaj dela so imeli libeliški gasilci, ki so pohiteli na pomoč ogroženim krajanom.

Najhujše je bilo v Ridlnovem grabnu, v novem naselju proti Libeliški Gori. Hudournik se je razlil izven svoje struge ter poškodoval cesto in ogrožal dve stanovanjski hiši. Hitra intervencija PGD Libeliče je preprečila nastanek še večje škode. Potok so  usmerili nazaj v strugo in sanirali dostopno cesto.

… pri Kotnikovih …

Pri Križanu se isti potok izliva v Fračnikov hudournik in skupaj nadaljujeta pot do Drave. Vode je bilo preveč in na ŠRC Rener sta zopet prestopila bregove svoje struge. Voda je zalila del piknik prostora in javne sanitarije. Tu pa so lastniki, Renerjevi, sami preprečili večjo škodo in uredili strugo do Drave.

… piknik prostor Rener …

Po Črneški Gori je v dolino prihrumel tudi potok, ki je prav tako hudourniškega značaja in zadelal prepust pod glavno cesto Libeliče – Dravograd. Voda je na cestišče nanosila mulj in gramoz, kar pa so kar hitro sanirali delavci cestnega podjetja.

…na glavni cesti Dravograd – Libeliče …

Na poti v domači gasilski dom so gasilci morali odstraniti še podrto drevo, ki je oviralo promet na cesti.

… pod Zlatkonovo hišo …

Vso dogajanje je zopet pokazalo, da je treba za hudourniške potoke redno skrbeti. Poglabljanje struge, utrjevanje nabrežij in odstranjevanje vejevja in štorov, ki jih voda ali pa tudi ljudje zanesejo v strugo.

Krajani, ki so bili ogroženi in so jim gasilci priskočili na pomoč, jim izrekajo veliko zahvalo za nesebično in hitro pomoč.  

Foto v albumu: Andreja, Jože in Adrijan