STAR PAPIR ZA NOVO UPANJE!

Spoštovani! Po lanski uspešni akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« je tudi letos društvo ekologov brez meja (EBM) pripravilo »čistilno akcijo« –  »STAR PAPIR ZA…