V četrtem tednu meseca junija 2019 se je pričela gradnja pešpoti od Libelič do Gorč. Dolgo načrtovani projekt se je pričel izvajati. O tem, kako bo vse skupaj videti, smo pisali in vas seznanili že meseca oktobra 2017. Na tej povezavi je vidno tudi nekaj načrtov projekta. Za lažje razumevanje pa na koncu prilagamo tudi tehnično poročilo iz razpisne dokumentacije.

Pripravljalna dela

Pristojni na KS Libeliče obveščajo krajane, da bo v času gradnje moten in oviran promet na relaciji Libeliče – Gorče in obratno. Zato naprošajo krajane za razumevanje in strpnost.

Projekt je eden največjih v zadnjem času v naši skupnosti in bo veliko pripomogel k varnosti šolarjev in drugih krajanov vasi Libeliče, ki obiskujejo igrišče na Gorčah. Avtobusna postajališča bodo to varnost še povečala. Gradbincem veliko uspeha pri delu, krajanom pa dobro mero razumevanja in strpnosti ob manjših ovirah.