KSgrbKrajevna skupnost Libeliče ima novo vodstvo. 21. oktobra 2014 je dosedanji predsednik Sveta KS Libeliče, Branko Ferk, sklical sestanek novo izvoljenih članov. Kot veleva statut KS, ki je kot »mala ustava« podlaga za delovanje krajevne skupnosti, so na seji pregledali poročilo občinske volilne komisije in potrdili mandate novo izvoljenim predstavnikom prebivalcev KS Libeliče.
Nov Svet KS Libeliče sestavljajo (po abecednem redu): Darko Prilasnik, Jože Pšeničnik, Marija Rožej, Matej Kotnik, Rajko Duler, Rok Plešivčnik in Valerija Rožej.
Na prvi seji so svetniki izmed sebe izvolili tudi predsednika in podpredsednico Sveta KS. Za predstavnika in odgovornega za delo vodstva KS so soglasno podprli Jožeta Pšeničnika, za podpredsednico pa Marijo Rožej. Kar se bo dogajalo na sejah pa bo zapisovala Valerija Rožej.
Po vseh pravnih formalnostih so se novo izvoljeni predstavniki libeliškega ljudstva zahvalili dosedanjemu predsedniku Branku Ferku za vse storjeno v zadnjem mandatu. On pa jim je zaželel veliko sreče in veliko dela pri opravljanju svojih dolžnosti.
Dogovorili so se, da se bodo na naslednji seji, ki bo 13. novembra 2014, pogovarjali in sklepali o finančnih zadevah (proračun in finančni načrt), ter da bodo v novembru sklicali tudi zbor krajanov KS Libeliče. K sodelovanju že sedaj vabijo krajane, ki naj v največjem številu obiščejo napovedani zbor in tam podajo predloge o potrebah in akcijah za boljše in lepše življenje vseh v skupnosti.