Marec je mesec, v katerem skoraj vsa društva v Libeličah potegnejo črto pod opravljenim delom in si zastavijo načrt za bodoče oziroma tekoče leto.

Tudi Kulturno prosvetno društvo je to storilo. Na zboru so funkcionarji podali svoja poročila, ki so jih prisotni z zadovoljstvom in enoglasno podprli. Predsednica Jožica S. Zalesnik je v svojem poročilu nanizala kar precej aktivnosti, ki so bila uspešno izvedena in tudi nekaj takih, ki jih zaradi objektivnih razlogov ni bilo možno izvesti. Te pa so vnesli v program za letošnje leto. V programu za leto 2012 izstopa točka, ki predvideva praznovanje 90 letnice priključitve Libelič k matični domovini. O samem načinu in razsežnosti proslave se bodo še podrobneje dogovorili, saj bo to skupni projekt vseh Libeličanov oziroma društev v kraju.

Predsednik turistične sekcije g. Franc Perovnik je podal poročilo o obisku turistov v Libeličah. Povedal je, da se je število obiskovalcev ustalilo pri številki nad 2500. Nakazal je tudi pomanjkanje kadra za vodiče in predlagal najti nove mlajše kadre za to dejavnost.

S finančnim poslovanjem, ki ga je podala blagajničarka Erika Ring so bili zadovoljni tako člani nadzornega odbora, kot prisotni člani.

Po uradnem delu je sledil še neuradni del, za katerega je tekoče zadeve in ostalo pripravila kmetija Duler.

V prilogi je možno videti poročilo predsednice in program dela za leto 2012.

Porocilo KPD Libelice za leto 2011

Plan dela za 2012