Predstavljamo kandidatno listo za člane Sveta KS Libeliče na lokalnih volitvah, 10. oktobra 2010:

1. VOLILNA ENOTA predlagatelj
1 Tjaša PRIMOŽIČ

2 Branko FERK

3 Zlatko ZALESNIK

4 Jože PŠENIČNIK

5 Duško PLEŠIVČNIK

6 Darinka RAPUC

7 Polonca PRIMOŽIČ

8 Zdravko RIDL

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

Adrijan ZALESNIK in skupina volivcev

ENOTNA LISTA – 2010

Adrijan ZALESNIK ml. in skupina volivcev

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

Adrijan ZALESNIK in skupina volivcev

ENOTNA LISTA – 2010

SLS OO DRAVOGRAD

2. VOLILNA ENOTA
1 Rok PLEŠIVČNIK

2 Aleksander GROS

Adrijan ZALESNIK in skupina volivcev

ENOTNA LISTA – 2010

3. VOLILNA ENOTA
1 Rajko DULER

2 Marija ROŽEJ

3 Jožef HUBMAN

Adrijan ZALESNIK in skupina volivcev

Adrijan ZALESNIK in skupina volivcev

ENOTNA LISTA – 2010

4. VOLILNA ENOTA
1 Stanislav KOROŠ Adrijan ZALESNIK in skupina volivcev
5. VOLILNA ENOTA
1 Jure VIDERMAN SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA -SDS

Na internetni strani občine  (http://www.dravograd.si/obcina/-lokalne volitve 2010), pa je možen ogled seznama vseh kandidatov za župana/županjo in Občinski svet občine Dravograd ter vseh kandidatov za svete krajevnih skupnosti.