Libeliška pustnija 2014!

Na pustno soboto leta Pustovega 2014 je za kratek čas prevzel oblast pustni župan Libelič. Številne zbrane podložnike je nagovoril s svojim stalnim pozdravom »En…