Libeliška pustnija 2014!

Na pustno soboto leta Pustovega 2014 je za kratek čas prevzel oblast pustni župan Libelič. Številne zbrane podložnike je nagovoril s svojim stalnim pozdravom »En…

Uspehi NUŠE in NIKE!

Sestri Nika in Nuša Perovnik že nekaj časa uspešno nastopata za Judo klub Acron iz Slovenj Gradca. Tako sta v zadnjem času dosegli kar precej…