Lokalna vabila!

Spoštovani krajani KS Libeliče!

V predlogu občinskega proračuna za leto 2019 je precej postavk, ki so v lanskem leto (2018) bile v sprejetem proračunu, “izginilo”. Vzroki za tako pripravljen predlog proračuna v letu 2019 nam niso jasni. Zato želimo od najvišjega vrha občine Dravograd, gospe županje Marijane Cigala, pojasnilo. To pa naj nam poda na zboru krajanov, ki bo sklican na osnovi spodnjega dokumenta, kjer lahko na osnovi podanih podatkov razberete, kaj je predlagano za leto 2019 in nadalje za našo skupnost. Že sedaj vas prosimo in vabimo, da se le tega (datum bomo sporočili) udeležite v čim večjem številu. Gre za razvoj našega kraja in s tem posredno tudi občine!