Oznanila

Besedo ‘mir’ uporabljamo v dveh različnih pomenih in na različnih področjih. Tako ima ista beseda mir različen pomen v totalitarnem sistemu ali v demokratično urejenih državah. Zaradi ljubega miru storimo ali večkrat tudi opustimo stvari, ki so očitno proti našemu prepričanju. Toda četudi še tako paradoksno zveni, ta ‘miroljubna’ drža je lahko velikokrat izvir in vzrok novih prepirov in sovraštva. Da bi dosegli tisti pravi mir, je velikokrat potrebno stopiti tudi v konflikt, z drugimi besedami, za mir se je treba v določenih situacijah tudi boriti.

Odgovarja: Franc Kraner, žpk – sodelavec, tel.: 05168573, 02 8720173, e-mail: franc.kraner@rkc.si/
Naročniki mašnih namenov se strinjajo z objavo v tiskanih oznanilih in oznanilih na spletu ter oglasni deski/