Kategorija: KS Libeliče

Novice krajevne skupnosti Libeliče

Aktivnosti predstavnikov KS Libeliče!

Predsednik Sveta KS Libeliče in občinski svetnik Sveta občine Dravograd, Jože Pšeničnik nam je posredoval nekaj podatkov o aktivnostih, ki so povezane z našo skupnostjo. Prejeli smo odgovore na vprašanja postavljena na seji Občinskega sveta Dravograd, 18.11.2020. V povzetku povejmo, da  gre za vprašanja o reševanju problemov z meteorno vodo na cesti proti Libeliški Gori …

Read More Aktivnosti predstavnikov KS Libeliče!

Sodelovanje pri sestavi proračuna občine!

Občina Dravograd svoje občane obvešča, da bo letos poskusno uvedla participativni del proračuna Občine Dravograd za leto 2020. Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani. V občini Dravograd bo v letu 2020 namenjenih za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja, …

Read More Sodelovanje pri sestavi proračuna občine!

96 let zgodovinske odločitve!

Praznovanje krajevnega praznika v Libeličah združijo s prireditvijo »Jesensko druženje ali Dan odprtih vrat«. Tudi letošnjo 96. obletnico priključitve kraja k matični domovini so praznovali tako. Kot je običaj, v Libeličah vkup stopijo in naredijo nepozabne dogodke. Na praznovanju sodelujejo skoraj vse organizacije in ustanove v kraju. Krovno vlogo ima Krajevna skupnost, svoje pa pridajo …

Read More 96 let zgodovinske odločitve!

9. Črešnikov memorial – rezultati!

Že devetič je bil izveden Črešnikov memorial na smučišču Bukovnik. Organizatorjev je več, zato bi prireditev lahko imenovali kot “občinsko prvenstvo”. Organizatorji so: Dravit Dravograd, Turistično društvo Dravograd, Smučarski klub “Iverka”, Krajevne skupnosti v občini Dravograd in Športna zveza Dravograd. Iz naše krajevne skupnosti se je tekmovanja udeležilo preko 20 tekmovalcev vseh kategorij. Kako uspešno …

Read More 9. Črešnikov memorial – rezultati!

Slab telefonski signal!

Kvaliteta ali jakost telefonskega signala v KS Libeliče ni zadovoljiva na celotnem področju in v vseh naseljih. To potrjujejo številne pritožbe krajanov. Prošnje za pomoč pri reševanju tega problema prihajajo tudi na Krajevno skupnost. Predsednik Sveta KS je aktivno pristopil k reševanju situacije. Korespondenco dogodkov objavljamo v dopisu elekomu predsednika Sveta KS Libeliče firmi Telekom in odgovoru le …

Read More Slab telefonski signal!

Srečanje partnerskih občin Neuhaus- Suha in Dravograd !

V sredo, 8. julija 2015 so se na prijateljskem srečanju, ki traja že vrsto let, dobili predstavniki partnerskih občin Suha – Neuhaus in Dravograd. Ogledali so si novo odprti muzej Liaunig na Suhi – Neuhaus. V novo pridobljenih prostorih so občudovali izredno razstavo »Wirklichketen – Reničnosti« in dela Iren Sean Scully. Štirim velikim delom obstoječega …

Read More Srečanje partnerskih občin Neuhaus- Suha in Dravograd !