Sodelovanje pri predlogih proračuna 2022!

Med delovne aktivnosti Občinskega sveta občine Dravograd spada tudi sprejem proračuna za leto 2022. Aktivnosti potekajo »s polno paro«, kot v žargonu rečemo. Delavci občinske uprave, svetniki, krajevne skupnosti in še nekateri akterji pripravljajo in dajejo predloge za občinske finance za leto 2022.

Občani lahko neposredno sodelujejo pri pripravi predlogov (objava v FB skupini Libeliče), to je preko participativnega načina. K podaji predlogov so pozvane tudi svetniške skupine ali posamezne liste, katerih člani sestavljajo Občinski svet. Med temi je tudi »Lista Libeliče«, katere predstavnik je Jože Pšeničnik ki je tudi predsednik Sveta KS Libeliče. Predlog liste in obenem tudi predlog Sveta KS objavljamo v nadaljevanju:

Svetnik LISTE LIBELIČE in Predsednik Sveta KS Libeliče Jože Pšeničnik Libeliče, 25. 10. 2021

ŽUPANJI OBČINE DRAVOGRAD Trg 4. Julija 7, 2370 DRAVOGRAD

Zadeva: PRORAČUN 2022

POSTAVKA202020212022OBRAZLOŽITEV
2007-08 LC AJDA – TROTOV KRIŽ  20.000Priprava dokumentacije V  2022! Če pa bo kak ustrezen razpis za pridobitev sredstev pa začetek čimprej (povezava z Občino Ravne na Koroškem)!!!
2018- 11 JP578413 Cesta Kleder – pokopališče Libeliče  60.000Priprava dokumentacije IN IZVEDBA 2022! Pomembno zaradi dostopa do Cerkve in kostnice!
2018 – 05 Cesta Lapuh -Libeliška gora  80.000Izvedba projekta skupaj z odvodnjavanjem. Vključiti VGP DRAVA.
2015-05 JR LIBELIČE    15.000Postavitev manjkajoče javne razsvetljave v vasi.(manjkajo 3 drogovi  v vasi in 1 drog na mejnem prehodu, za  2 pa je potrebna samo namestitev luči. Namestitev vtičnic na vse drogove v vasi, prav tako nastavkov za zastave)
2014-01 VEČNAMENSKA DVORANA LIBELIČE (šolska telovadnica, večnamenska dvorana za prireditve in proslave, športne aktivnosti, gasilski dom, urejeni parkirni prostori skupaj za dvorano in Cerkev)  500.000Priprava dokumentacije v 2022, začetek del v kolikor uspemo na javnih razpisih v 2022. oz. novi perspektivi!
2017-12 POKOPALIŠČE LIBELIČE – OBZIDJE OKOLI CERKVE  30.000Nadaljevanje popravil po fazah (skupaj 7 faz). Obvezno popraviti glavni dostop na pokopališče (skozi redno dejavnost JKP)!
PROTIPRAŠNE ZAŠČITE  50.000Po priloženem seznamu in prioritetah glede na kriterije! Mislim, da smo letos res na vrsti mi (nazadnje 2017).
2113008 – NOVA POSTAVKA PREHOD ZA PEŠCE LIBELIČE  30.000Na cesti R3-699, ODSEK 1263 (projekt PROGRIN – izdelan oktober 2017). Gre za varen prehod pešcev od Cerkve proti muzeju… (predvsem otroci, ki hodijo na verouk in turisti na poti iz Cerkve proti župnišču in Kmečkemu muzeju).

Ostalo:

  • Potrebno je planirati stroške za glavno proslavo 02.10.2022 (šotor, glasbeniki, prehrana in pijača za vabljene goste, najem dodatnih kemičnih wc-jev, vabila, protokolarna darila…)
  • Proračunska postavka za dograditev ali začasno dograditev vrtca
  • Proračunska postavka za prevzem vodovodov v naši krajevni skupnosti (tri društva)
  • Proračunska sredstva za odkup parkirišča pri igrišču (tam se bo odvijala glavna proslava in vse prireditve v zadnjem tednu septembra 2022)
  • Sofinanciranje ureditve plebiscitne zbirke oz. prostorov v župnišču ter fasade stavbe kmečke zbirke
  • Potrebno je urediti parkirišče pod Cerkvijo (DELO smo pripravljeni prevzeti sami v KS s pomočjo JKP, odvoz na deponijo, navoz gramoza JKP)

Večina teh postavk, ki so navedene v zgornji tabeli so predlogi, ki se nam vlečejo že drugo mandatno obdobje…

Ključne zahteve naše – neodvisne Liste Libeliče in krajanov Libelič so ostale enake!

Prosimo, da upoštevate da je za našo KS Libeliče v letu PRORAČUNSKEGA LETA 2022 res zgodovinsko zelo pomembno obdobje. Naš kraj bodo skozi celo leto obiskovale različne delegacije in pomembni predstavniki od doma in iz tujine. Prav zato si želimo, da se čim več projektov, ki smo jih zastavljali že skozi zadnja dva mandata uresničijo in izvedejo v tem obdobju.

S spoštovanjem!

Jože Pšeničnik, l. r.

Participativni proračun KS 2022.

…dober primer participativnega proračuna…

Povabilo k sodelovanju objavljamo tudi v tem prispevku:

Občina Dravograd je objavila razpis za manjše projekte v Krajevnih skupnostih. Rok za oddajo predlogov je 5.11.2021. Vodstvo KS Libeliče vas vabi k sodelovanju in vas prosi, da podate predloge in jih do 3.11.2021 pošljete na E-pošto KS : krajevnaskupnost@libelice.si , ali pa kateremu od članov Sveta KS Libeliče.

Dosedanja praksa takega načina se je dobro izkazala, zato vljudno vabljeni k sodelovanju.

Z vašimi predlogi bomo lahko uspešnejše razvijali domači kraj!

Podrobnejšo razlago in obrazce najdete na: https://www.dravograd.si/DownloadFile?id=421407