Koroški pokrajinski muzej je gostil dr. Clausa Kroppa, predsednika Mednarodnega združenja kmetijskih muzejev (AIMA – International Association of Agricultural Museums), katerega član je tudi KPM Slovenj Gradec.

Od leve proti desni: Barbara Sosič, dr. Claus Kropp, Žiga Reher, mag. Tadej Pungartnik, Anton Pogorevc, Brigita Rajšter

Za obisk Koroške se je odločil na osnovi dejstev, da je na Koroškem še prisotno znanje vzreje delovne in vprežne živine. Predstavili so mu kmeta Antona Pogorevca na Tolstem Vrhu pri Mislinji, ki še vedno dela z voli.

Predsednik AIMA-(International Association of Agricultural Museums) si je ogledal tudi Kmečko zbirko v Libeličah, kjer je razstavljenih veliko volovskih jarmov in igov iz Libelič in okolice.

Povzetek objave KPM na FB: adrijan