Obujanje spominov je za nekatere podoživljanje preteklost, za nekatere pa nova spoznanja.

Zgodovino delajo tudi dogodki, ki so jih posamezniki doživeli in do sedaj niso bili kje javno povedani ali zapisani!