Na občnem zboru KPD Libeliče, 24. februarja 2023, smo Irmi Knez in Adrijanu Zalesniku podelili naziv častnih članov društva in zahvalo za njuno dolgoletno delo v Libeličah in društvu.

Dosedanja predsednica društva Simona Jerčič Pšeničnik je v obrazložitvi zapisala:

…”Irma Knez je prišla v Libeliče leta 1965 kot mlada učiteljica in od vsega začetka bila aktivna v društvu. Hitro se je vključila v življenje na vasi, kulturno življenje je bilo zelo živo. Kot učiteljica je morala z učenci ob praznikih pripravljati razne javne in interne proslave. Tudi danes rada priskoči na pomoč pri organizaciji prireditev.

V kraju so v 90-ih letih prepoznali pomen libeliških znamenitosti, v župnišču pa so postopoma nastajale razne zbirke. Vse od začetka delovanja turistične dejavnosti je redno vodila skupine po libeliških znamenitostih, vrsto let je bila tudi podpredsednica KPD Libeliče. Zelo rada je delala in dela z ljudmi.

S svojo pozitivno energijo in nalezljivim humorjem je prispevala k kulturnemu utripu kraja. To je pokazala tudi v jeseni, ko je znova režirala gledališko igro v spomin na plebiscitne dogodke izpred 100 let. Zelo rada poje, zato je že od vsega začetka članica pevskega zbora.

Vsa leta je pomagala tudi g. Adrijanu Zalesniku pri izdajanju Libeliškega glasnika, saj ga je vestno in skrbno lektorirala ter pokazala izjemen čut za jezik.”

…”Adrijan Zalesnik ima vedno dovolj energije in volje, da vodi turiste, ki prihajajo v našo vas. Lokalni vodič je že od vsega začetka ustanovitve turistične sekcije (1992), ko je bila na ogled še samo kostnica. Pozneje, ko se je turistična ponudba razvijala naprej, kar gre zasluga predvsem Koroškemu pokrajinskemu muzeju Slovenj Gradec, Marjanu Kosu in Brigiti Rajšter, je tudi on svoje vodenje še nadgradil. V svoji domači govorici, kar ima za turiste še dodatni čar, zna na humoren in resen način predstaviti obiskovalcem znamenitosti našega kraja. S svojim obsežnim znanjem in poznavanjem zgodovine domačega kraja, doda svojemu podajanju še osebno noto. Zna pa se prilagoditi vsaki skupini, kar je najbolj pomembno, saj so skupine po svoji strukturi zelo različne.

Pomemben prispevek kraju pa je izdajanje Libeliškega glasnika od leta 1992 (30 let) in urejanje spletne strani libelice.si. Vsa leta je kot urednik bdel nad tiskano in spletno obliko obveščanja krajanov, spremljal dogajanje v vasi in vse dogodke tudi skrbno fotografiral. Po njegovi zaslugi imamo z Libeliškim glasnikom pregledno zgodbo o življenju in utripu vasi Libeliče v zadnjih 30 letih.”

Za dragocen doprinos kraju se obema iskreno zahvaljujemo, obenem pa ju prosimo, da nam s svojo neutrudno energijo, delavnostjo in ljubeznijo do svojega kraja ostaneta vzor in v pomoč še naprej.

Predsednica KPD Libeliče Veronika Kotnik