O Libeličah se je zadnje dni veliko pisalo, poslušalo in gledalo skoraj na vseh medijih v državi. Hvaležni smo, da se je libeliška zgodba vsaj nekoliko prenesla med ljudi širše po domovini. Prenesla pa je tudi sporočilo slovenskemu narodu, da je sloga, spoštovanje svojega jezika in vztrajanje v borbi za svoj prav, vedno pot k uspehu.

Jože Pšeničnik, predsednik Sveta KS Libeliče: »Ja. Zvestoba jeziku in narodu je bila in bo temelj boja proti okupatorjem vseh vrst v vseh obdobjih. Naj bodo Libeliče 100 let pozneje svetel zgled polpretekle slovenske zgodovine in navdih celotni Sloveniji.«

Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije: »Libeliče so prepričljiva ilustracija našega nacionalnega zavedanja in neomajnosti, da uveljavimo svoja pravična stremljenja. Gre za tako posebno epizodo, da ji težko najdemo primerjave v naši, evropski in celo svetovni zgodovini.”

Zaključno proslavo se ne da opisati z besedami. Njeno sporočilnost mora človek doživeti v živo.
Preko 600 prisotnih je to doživelo.

Podoživimo proslavljanje ob fotografijah v ALBUMU!

Fotografije: Franci Kotnik, Davor Wagner, razni FB profili