Tradicionalno srečanje starejših in invalidnih krajanov KS Libeliče je že dolgoletna praksa v kraju. Letošnje pa je bilo nekaj posebnega, nekaj drugačnega.

publika


Organizatorji, Krajevna skupnost, Karitas in Rdeči križ Libeliče so kot vselej strnili vrste in v okviru praznovanja libeliškega praznika priredili prijeten nedeljski popoldan za krajane in invalide v starejših letih.

publika


Obljubo, da bo letos malo drugače so organizatorji res izpolnili. Srečanje se je pričelo s sveto mašo, ki so jo darovali kar trije župniki. Domači župnik Franček Kraner je k sodelovanju povabil prijatelja iz župnije Ravne na Koroškem župnika Alojza Beka in župnika iz sosednje Avstrijske Koroške iz Žvabeka, župnika Mihaela Golavčnika. Po sveti maši so obiskovalcem nudili tudi bolniško maziljenje. S petjem so pri maši sodelovali tudi skavti.


Voditeljica programa Blanka Ogrizek je k besedi povabila predsednika Sveta KS Libeliče Jožeta Pšeničnika, ki je pozdravil navzoče občane in goste, med katerimi izpostavimo predsednika Društva upokojencev Dravograd, ki vodi tudi Koroško pokrajinsko zvezo društev upokojencev, Željka Kljajića.


Kulturni program je bil pevsko obarvan. Gostovale so slovenske pevke zabavne glasbe Ana Dušica Ogrizek, Klavdija Winder in Polona Marzel. Za porcijo smeha pa sta poskrbeli domači igralki Erika Plešivčnik in Jožica Pšeničnik z malo prirejenim skečem avtorice Irme Knez. Za brezhibno organizacijo je skrbela Dragica Perovnik.


Po kulturnem programu je bilo poskrbljeno za hrano in pijačo ob kateri se je razvila prijetna debata med prijatelji, ki se v teh letih premalokrat srečajo.

Medgeneracijski pripovedovalski večer o pomenu poplebiscitnega dogajanja v kraju pred 100 leti je bil organiziran pod okriljem KPM Slovenj Gradec. Lea Knez, mag. prof. zgod., kustosinja pedagoginja v KPM, je izbrala goste in opravila tudi nalogo spraševalca.


Za pripovedovalce je izbrala zanimivo druščino z različnih področij delovanja, vendar so vsi govorili o napovedani temi, to je, o pomembnosti libeliške zgodovine po koroškem plebiscitu 1920 in turbulentnem dogajanju dve leti po tem. Na preprost in ljudski način so se pričevalci spominjali dogodkov o libeliškem prestavljanju meje in posledicah tega edinstvenega dogodka v zgodovini. O lastnih izkušnjah in doživetjih v zvezi z razvojem Libelič in življenju na vasi sta se razgovorila domačina Marjan Kos in Adrijan Zalesnik. Dr. Marjan Linasi, ki je tudi avtor obnovljene stalne zbirke o koroškem plebiscitu v župnišču Libeliče, je povedal nekaj zgodovinskih dejstev tistega časa.

Zelo zanimiva pa je bila pripoved gosta iz sosednje Avstrijske Koroške, Jožka Hudl. Jožko je velik borec za pravice Slovencev in slovenske manjšine v Avstriji ter vsestranski kulturni delavec. Republika Slovenija mu je za te zasluge podelila odličje Javnega sklada Republike Slovenije (JSKD) za kulturne dejavnosti za leto 2019.

Da je bil upravičen naslov prireditve o medgeneracijskem pogovoru, je med govorniki bila tudi mlada dijakinja 4. letnika Gimnazije Slovenj Gradec, Leoni Jošt, ki je svojo raziskovalno nalogo posvetila Libeličam in na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev Slovenije dosegla tretje mesto. Povedala je, da se je za to temo odločila zato, ker jo je zgodba o »trmastih« Libeličanih, ki so prestavljali državno mejo pritegnila, pa tudi zato, ker korenine njenih prednikov izvirajo iz tega kraja. Več o njej in vsebini njene naloge bomo slišali na muzejskem večeru, ki bo 20.10.2022 ob 18. v gasilskem domu Libeliče.

Andrej Ofak, koroški glasbenik iz Dravograda je poskrbel za glasbene vložke. Ob zaključku je dejal, da je počaščen, da lahko sodeluje pri libeliškem praznovanju saj so mu Libeliče ljube, tu ima prijatelje, ki jih smatra že kot sorodnike.
Celotni prireditvi pa sta umetniški in zgodovinski vtis dali še dve razstavi, ki sta obdajali prisotne. Svoja umetniška dela razstavlja koroški likovni umetnik iz Dravograda Srečko Frühauf, del prostora pa je namenjen razstavi Koroškega filatelističnega društva z naslovom Libeliče in Koroška v letih 1918-1920.

Kot so to že večkrat storili ob okroglih obletnicah Libeliškega praznika, so tudi tokrat pripravili skupaj s Pošto Slovenije, priložnostni žig. Žig bo uradni poštni žig pošte Libeliče in bo veljal samo na dan 30.9.2022. Prilika za zbiratelje in tudi ostale krajane, da si ta dan pišejo in oddajo pismo ali kartico na pošti Libeliče ter tako za spomin na 100 let Libelič na svojem, dobijo pošto z žigom, ki je bil uraden samo en dan, samo v Libeličah. (Opozorilo: Pošta, oddana v nabiralnik pred trgovino, ne bo žigosana s tem žigom, oddati jo morate v lokalu pošte!)


Obe razstavi si lahko ogledate v dvorani gasilskega doma Libeliče.

Fotografije: Simona, Jože in Adrijan