Vemo, da ima lipa simbolni pomen za Slovence, oziroma  je veljala za središče družabnega življenja. V mnogih slovenskih vaških skupnostih je bil običaj, da so na kamnitih sedežih pod lipo, vaščani reševali medsebojne spore in sprejemali odločitve, pomembne za skupnost. Pod lipo so opravljali tudi volitve in imeli veselice. Skratka, pod lipo se je odvijalo družabno življenje.

…pogled od lipe do farne cerkve…

Pri nas, v Libeličah, je v preteklosti bilo kar nekaj teh dreves v vasi ali bližini.  Sčasoma so bila drevesa podrta zaradi varnost mimoidočih ali drugih vzrokov. Tudi na gorskih kmetijah so bile posajene ob domačijah, kjer so nudile ljudem senco, cvetje za čaj in delovale kot strelovod.

…ob Bičivneku bo delala senco…

Svet KS Libeliče se je odločil, da bodo ob »Bičivneku« posadili spominsko lipo v spomin na dogodke izpred sto let. To so storili v soboto,  21. maja 2022.

…za akcijo je treba pridnih rok…

Predsednik Sveta KS Libeliče Jože Pšeničnik je povedal, da bodo v prihodnosti okoli lipe naredili lesene klopi.

…le glej, da bo ravno rasla…

Letošnje »Srečanje pod lipo« bodo organizirali ob “Bičivneku”, ko pa bo drevo zraslo  se bodo krajani zopet srečevali pod lipo, je v šali dodal predsednik.