Za odvoz smeti in praznjenje kant ali kontejnerjev na zbirnih mestih (ekoloških otokih), je tudi v naši občini zadolžen Regijski center za ravnanje z odpadki KOCEROD.

….eko otok Libeliče…
…eko otok Gorče…

Njihova aktivnost na tem področju je pogosto upravičeno kritizirana. Kar hitro krajani naše skupnosti napolnijo kontejner za steklo in papir. Tokrat pišem zaradi steklovine Na obeh otokih v KS Libeliče letos še niso odpeljali stekla.

Drugi del kritike pa si zaslužijo tudi nekateri krajani. Kot veste, PGD vodi akcijo zbiranja starega papirja in železja za pridobitev nekaj sredstev za svojo dejavnost. Na parkirnem prostoru je postavljen veliki kontejner za papir, ki je v preteklosti bil redno praznjen. Da danes ni tako, pravijo gasilci, je neodzivnost prevoznika. Razumem. Ne razumem pa ljudi, da ko vidijo, da je zaboj poln, odpadek vržejo kar okoli njega. Opravičilo, da je zaboj pač poln, tu ne pije vode. Res bi moral biti odpeljan, ker pa ni, ne pomeni da lahko nasmetimo okoli njega. Tudi doma ne dolivamo vode v poln lonec.

Za lepši izgled in ogledalo naše kulture predlagam, da papir obdržite doma, dokler se ne izprazni kontejner. So pa tudi druge možnosti, da se odpada znebite na primeren način.

Upajmo, da se bodo pristojni zganili, mi pa vzdržali nekulturnega odmetavanja smeti.