Na domu Ajda, v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti na Libeliški Gori, vsako  šolsko leto gostimo veliko učencev ter dijakov iz različnih šol po Sloveniji. Šolam ponujamo številne programe vezane na naravoslovje, šport, ter družboslovje.

Eden izmed novejših programov je tudi tematski teden z naslovom Priprava na kolesarski izpit. Namenjen je predvsem učencem 4. in 5. razredov. Učenci spoznajo pravilno tehniko vožnje s kolesom, seznanijo se z osnovnimi načeli varnosti pri samostojnem kolesarjenju ter spoznajo osnovno vzdrževanje kolesa. Program vsebuje vožnjo po prometnem poligonu, vožnjo po spretnostnem poligonu ter terensko vožnjo po prometnih površinah skozi vas Libeliče. 

Zaposleni na domu Ajda smo zelo veseli, da lahko del tega programa izvedemo v vasi Libeliče.  Na športnem igrišču izpeljemo spretnostni poligon, ki vključuje različne ovire, ki simulirajo prometne razmere in spodbujajo razvijanje posameznih spretnosti.  Skozi  vas Libeliče pa se na terenski vožnji aktivno vključujemo v promet, kjer učenci pridobijo veliko izkušenj pri vključevanju kolesa v promet.

Učenci so po končanem programu v večini zelo zadovoljni, kar nam je v veliko veselje. V veselje pa nam je tudi, da nas Libeličani v vasi tako  lepo sprejmejo.

Tekst in foto: Jasmina Hudrap