Na slavnostni seji Občinskega sveta občine Dravograd so 2. julija počastili občinski praznik in med drugim podelili občinsko nagrado in priznanja. Občinsko nagrado je prejelo Društvo upokojencev Dravograd. Med dobitniki občinskih priznanj Občine Dravograd za leto 2021 je tudi Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče. Občinsko nagrado in priznanja podeljuje občinski svet posameznikom, skupini posameznikov, društvom ali drugim organizacijam in skupnostim za enkratne, izjemne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih dela in življenja. (Več o seji na povezavi TUKAJ)

Obrazložitev: “Gasilsko društvo Libeliče je pomemben steber delovanja v kraju. Pravzaprav je veliko več, saj nudi vrata v svet solidarnosti in je pomemben člen povezovanja. Vaje, izobraževanja, tekmovanja na občinski, regijski in državni ravni – vse to poteka s pomočjo medsebojnega medgeneracijskega delovanja. V Gasilsko društvo Libeliče je ujeta zgodovina. Spomnimo se zgodbe z »gasilsko pumpo« ob koncu 1. svetovne vojne, ko so se fantje borili za svoj del zemlje, ob tem je »pumpa«, ki trenutno stoji pred gasilskim domom, ostala večni simbol boja za slovenstvo in narodno pripadnost. Pomembno so prispevali k razvoju, pustili trajni pečat v skrbi za slovensko narodno zavest v našem kraju, razvijali talente, spodbujali delovne navade in krepili čut za sočloveka. S prispevki krajanov ter z donacijami občine in države so v sodobnih časih vzpostavljeni pogoji za dobro delovanje društev.

… županja Marijana Cigala, predsednik PGD Libeliče Marko Prevolčič in poveljnik PGD Libeliče Rok Plešivčnik …(Foto: Franci K.)

Ob 130-letnici delovanja smo upravičeno lahko ponosni na gasilsko društvo in na dosežke članov v preteklosti. Ponosni smo na hiter odziv pri naravnih in drugih nesrečah, saj so gasilci postali nepogrešljiv člen razvoja naše družbe. Poslanstvo društva ima tudi širši pomen, saj je vseskozi tvorno vpeto v lokalno okolje. Odlično sodeluje z vsemi društvi in organizacijami v kraju in širše. Zgodba Gasilskega društva Libeliče je tako zgodba o uspehu, saj niti prostorske ali finančne težave niso uspele prekiniti njene poti – poti k uspehu društva in njegovih članov, mentorjev in učencev. Člani se trudijo, da društvu ne zmanjka mladih nadobudnih gasilcev, prisotni so na krajevnih prireditvah, proslavah in drugih dogodkih.

Iskrene čestitke za 130-letno prisotnost v kraju z bogato zgodovino in tradicijo povezovanja ljudi in pomoč potrebnim.

Priznanje naj bo zahvala in vzpodbuda za njihovo nadaljnje delo.

Predlagatelji: LMŠ; LISTA LIBELIČE; LISTA ZA PRIHODNOST ZA ŠENTJANŽ, OTIŠKI VRH, BUKOVSKA VAS, SELOVEC; SDS; SD; NSI; LISTA FERDA ABRAHAMA; MARKO KOGELNIK IN NEODVISNI ZA DRAVOGRAD; MARIJANA CIGALA-ENOTNA LISTA

Iskrene čestitke v imenu bralcev naših “glasil” in uredništva!