Predsednik Sveta KS Libeliče in občinski svetnik Sveta občine Dravograd, Jože Pšeničnik nam je posredoval nekaj podatkov o aktivnostih, ki so povezane z našo skupnostjo. Prejeli smo odgovore na vprašanja postavljena na seji Občinskega sveta Dravograd, 18.11.2020.

V povzetku povejmo, da  gre za vprašanja o reševanju problemov z meteorno vodo na cesti proti Libeliški Gori (Oskrd), o rešitvi desnega pritoka v potok Ridlnov graben pri hiši Libeliška Gora 52, o enotnih kažipotih in označevanju kmetij v celotni občini, o urejanju dostopa na pokopališče z obeh strani in o problemu, ki jih povzročajo težki tovornjaki (vlačilci), ki zaidejo v našo KS in želijo preko Libeliške Gore na Ravne na Koroškem.

V pripetem dokumentu je vsebina vprašanj in odgovorov. Tukaj!

Na željo krajanov je bila podana tudi pobuda za namestitev zbirnih posod za odpadno olje iz gospodinjstev. Pobuda je naletela na plodna tla, posode bodo namestili. Ogled TUKAJ!

Prve posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja v Mestni občini Novo mesto  - LAS Dolenjska in Bela krajina

Na pobudo o postavitvi prometne oznake pa je odgovor negativen. Dokument viden TUKAJ!

Aktivnosti pri gradnji večnamenskega objekta na igrišču na Gorčah, kljub zimi intenzivno potekajo.