Dravograd

Občina Dravograd je objavila »POZIV ZA PODAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI« za izvedbo participativnega proračuna občine Dravograd za leto 2021.

Svet KS Libeliče poziva krajane, da čim prej podajo predloge projektov, za katere smatrajo, da so v kraju potrebni.

Svet KS Libeliče, glede na lansko odločitev večine (največ glasov je dobil večnamenski objekt na Gorčah), predlaga, da se nadaljuje z izgradnjo tega projekta tudi v proračunskem letu 2021. Zaradi velikosti in zahtevnosti objekta je bilo jasno, da se ne bo mogel zgraditi v enem proračunskem obdobju, zato so način izgradnje razdelili na več faz, ki bi jih vnašali v participativni proračun.

Objekt je v fazi izgradnje, sredstva iz proračuna 2021 pa bi bila namenjena za izgradnjo 4. faze. Za to fazo bi namenili 8000 €, preostalih 7000 € pa bi namenili za nabavo in postavitev otroških igral.

Ne izključujejo pa predlogov krajanov, ki jih je treba oddati čim prej! (9.11.2020). Obrazce najdete na spletni strani občine Dravograd.

O vseh predlogih bo Svet KS Libeliče razpravljal in izbral tistega, ki bo imel največ podpore med krajani.

Podatke posredoval predsednik Sveta KS Libeliče Jože Pšeničnik.