Res je, da smo različni. Različnih nazorov in tudi različni pri dojemanju nekaterih predpisov ali navad. Na to razmišljanje me je spodbudil nekulturen, nepristojen, nenormalen odnos do lastne okolice in širšega naravnega okolja.

Odlaganje smeti in ravnanje z njim, si (nam) je javno komunalno podjetje kar dobro zastavilo. Organizirali so odvoz odpadkov iz gospodinjstev, ki zajema kar nekaj postavk. Kaj konkretno si preberite na njihovi spletni strani! Osredotočil se bom le na nekaj od teh in sicer na odpadke »za v kante« in odpadke za možnost lastnega kompostiranja.

…primer neodgovornega dejanja…

Že pred časom smo morali dati podatek, ali imamo možnost kompostiranja ali ne v lastnem kompostniku. Celo podpisati smo morali ta dokument. In prav je tako. Zavezali smo se, da bomo te odpadke primerno odlagali na lastnem zemljišču. Ali počnemo to vsi?? Ne! Nekateri namesto kompostnika uporabljajo kar potoke, gozdne jase in druge z grmovjem porasle predele naše okolice. »Saj bo segnilo. Saj bo odnesla voda. Saj bo prerasla trava«, so najpogostejši odgovori ali celo razmišljanja. Nesramnost, je prva beseda, ki mi pride na misel. Ali pa z obžalovanjem pomislim na te ljudi, ki niso zmožni dojeti, da  življenje v skupnosti pomeni tudi spoštovanje nekaterih norm, ki jih ne bi bilo treba zapisati, če bi se vsi dovolj zavedali, da je narava trenutno naša, pozneje pa bo od naših potomcev. Ali njim res privoščimo, da bodo živeli v ostankih, odpadkih in nesnago, ki jo mi odmetavamo kjer se nam pač zdi. Ja, res se nekaterim to tako tudi zdi.

Lepo okolje ne pomeni le zgledno urejeno lastno dvorišče, zelenica ali vrt. Pomembno je tudi v kakšno okolje je vse to postavljeno. Le pogled na širšo okolico daje pravo sliko kje in kako živimo. Ali nam je res vseeno, kako je videti potok ob katerem se sprehajamo, kako je videti gozd skozi katerega tečemo …

Moje razmišljanje je dobronamerno, namenjeno tistim, ki se v napisanem prepoznajo. Upam, da bo vsaj malo pomagalo!

Lepe praznike in ostanite zdravi!

Adrijan