Cesta Libeliče – Gorče (in obratno) počasi pridobiva novo podobo. Avtobusni postajališči sta dobili hišici. Objekta sta lepega videza, zgrajena z modernimi materiali in dodanim košem za smeti.

…v smeri Dravograda…
…koš za smeti bo tudi prav prišel…
…v smeri Libeliče
…del zapisnika seje Sveta KS Libeliče iz leta 1999…

Pri razmišljanju o tem, kdaj smo se v KS odločili za izgradnjo pločnika Libeliče – Gorče, sem prebrskal po zgodovini. Prvič smo postavko v program dela KS vnesli leta 1999. Kar dvajset let je bilo potrebnih, da se je želja krajanov pričela uresničevati. Se pa je! Pločnik je tu z razsvetljavo in avtobusnimi postajališči. Torej, se premika!

Upajmo, da bo kmalu urejena tudi preplastitev cestišča.