V nedeljo, 15. decembra 2019 ob 15. uri, smo se zbrali v libeliškem gasilskem domu s posebnim namenom. Kulturno prosvetno društvo Libeliče je v sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem izdalo težko pričakovano prenovljeno in dopolnjeno Libeliško kuharico. Prvotna knjiga je izšla leta 2001 in doživela še 3 ponatise, zadnjih nekaj let pa ni bila več na voljo, čeprav so domačini in turisti povpraševali, ali še bo kakšen ponatis.

Lansko leto smo začeli bolj intenzivno sodelovati s Koroškim pokrajinskim muzejem Slovenj Gradec, ki ima v našem kraju več rednih zbirk. Plod teh prizadevanj je bila tudi obnova črne kuhinje in predmetov v njej. Pri tem projektu je osrednjo vlogo prevzela ga. Brigita Rajšter, muzejska svetovalka in avtorica prenovljene in dopolnjene izdaje Libeliške kuharice. Avtorica je na prireditvi povedala, da se s prehrambno kulturo Libelič ukvarja že od leta 1988, ko je pri profesorju dr. Janezu Bogataju pisala prvo seminarsko nalogo na to temo.

Brigita Rajšter v razgovoru s Simono Jerčič Pšeničnik

Prireditev je potekala v sproščenem domačem vzdušju, za kar je že v samem uvodu poskrbel povezovalec programa, domačin Adrijan Zalesnik. Na začetku so nastopili naši nepogrešljivi pevci pod vodstvom zborovodkinje Jane M. Močilnik. Sledili so pozdravi predsednice KPD Libeliče Simone Jerčič Pšeničnik, direktorja KPM Slovenj Gradec mag. Tadeja Pungartnika in podžupana Občine Dravograd Antona Preksavca.

Program sta v nadaljevanju popestrili Erika Plešivčnik in Jožica Pšeničnik v skeču Kuharske delavnice, kjer sta hudomušno predstavili nekaj jedi, ki so jih udeleženke in udeleženec pripravili na delavnicah. Sledil je pogovor o novi knjigi.

Jožica in Erika

Povezovalec Adrijan Zalesnik se je sproščeno in v domačem libeliškem narečju pogovarjal z avtorico Brigito Rajšter, fotografom Tomom Jeseničnikom in predstavnico Zavoda za kulturno dediščino Lilijano Medved.

Od leve: Lilijana Medved, Brigita Rajšter, Adrijan Zalesnik, Tomo Jeseničnik

Izvedeli smo marsikaj zanimivega o samem nastanku knjige, ki jo je oblikoval domačin Jan Marin. Priprave na knjigo so se začele lani decembra s sestankom, na katerega so bili povabljeni krajani in krajanke Libelič, ki jih zanima prehrambna kultura v kraju.

Udeleženci delavnic

Odziv je bil kar velik, zato sta bili v januarju in februarju 2019 dve kuharski delavnici, v katerih smo želeli prenesti del kuharskega znanja s starejših kuharic na mlajše generacije. Knjiga je potrditev, da nam je zadana naloga tudi uspela. Zelo ponosni smo, da knjigo krasijo izjemne fotografije fotografskega mojstra Toma Jeseninčnika.

MPZ Libeliče

Predstavitev knjige so zaključili naši pevci, nato pa je sledila pogostitev z libeliškimi dobrotami, ki so jih pripravile udeleženke kuharskih delavnic. S tem projektom smo znova dokazali, da je v sodelovanju moč, da se znanje splača prenašati na mlajše rodove in ima hrana v človekovem življenju zelo pomembno, če ne osrednjo, vlogo.

…nakup za lastno uporabo ali pa za darilo…

Obiskovalci so lahko knjigo ob koncu prireditve tudi kupili. V prihajajočih praznikih je knjiga Libeliška kuharica lahko darilo, ki pričuje o zgodovini prehrambne kulture v kraju in je del naše nacionalne identitete.

…domače dobrote nikoli ne razočarajo…

V predgovoru knjigi prof. dr. Janez Bogataj zapiše: “Tudi star pregovor pravi: Jemo, da živimo, a ne živimo zato, da bi le jedli! Knjiga o libeliški kuhinji je zato lahko hrana posebne vrste …”

Več o dogajanju v albumu SLIK!

Knjigo lahko kupite tudi pri Eriki Plešivčnik, telefon: +386 41 239 838

Tekst: Simona J. Pšeničnik / fotografije: David in Neža Pšeničnik