Na povabilo KS Libeliče in Občine Dravograd, da prebivalci neposredno sodelujemo pri pripravi proračuna občine (participativni proračun) so v nedeljo, 10. novembra 2019 v Libeličah izbrali.

… ideja…

Svet KS Libeliče je na razširjenem sestanku z vsemi organizacijami in društvi v kraju sprejel tri predloge, ki naj bi bili vneseni neposredno v proračun občine Dravograd za leto 2020. Krajani smo imeli možnost izbire med projekti: ureditev javne razsvetljave v vasi Libeliče in v novem naselju proti Libeliški Gori ter ureditev večnamenskega objekta na igrišču na Gorčah. Podrobneje o projektih smo pisali že ob povabilu na glasovanje (TUKAJ)

Glasovanja se je udeležilo 80 prebivalcev Krajevne skupnosti Libeliče. Večinska odločitev (69 glasov) pa je bil projekt ureditve objekta na igrišču na Gorčah. V predlogu proračuna Občine Dravograd (seja bo 21.11. 2019) je še nekaj drugih projektov, ki se tičejo naše KS. Predlog lahko pregledate na občinski www.

Nekaj informacij o projektu na igrišču je vidno na teh povezavah: