Občina Dravograd svoje občane obvešča, da bo letos poskusno uvedla participativni del proračuna Občine Dravograd za leto 2020. Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani.

V občini Dravograd bo v letu 2020 namenjenih za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja, predvidoma 100.000 €. Skupno bodo občani v proračun lahko tako uvrstili okoli 10 projektov. Za posamezno območje 1, 3 in 5 (KS Črneče, KS Libeliče in KS Trbonje) je predvidenih po 15.000 €, za območje 2 (KS Dravograd) 30.000 €, za območje 4 (KS Šentjanž pri Dravogradu) pa 25.000 €. Ključ razdelitve finančnih sredstev po posameznih KS je število njihovih prebivalcev (15.000 € – do 2000 preb., 25.000 € – od 2000 do 4000 preb., 30.000 € – nad 4000 preb.).
Predlogi za projekte so bili s pomočjo krajank in krajanov zbrani in je skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine bo proučila posebna komisija. Dokončni projektni predlogi bodo podani na glasovanje krajankam in krajanom. Izglasovani projektni predlogi bodo vnešeni v proračun občine za leto 2020.

KS Libeliče je na predlog društev in ustanov v KS Libeliče izbrala tri projekte (javna razsvetljava v vasi Libeliče in v novem naselju proti Libeliški Gori ter ureditev večnamenskega objekta na igrišču na Gorčah) Kateri od izbranih projektov bo predlagan občini za vnos v proračun za leto 2020, boste z glasovanjem določili krajani.

Glasovanje o projektih  bo v Libeličah potekalo v gasilskem domu Libeliče

v nedeljo, dne 10.11. 2019 od 9. do 13. ure.

Glasujejo lahko krajanke in krajani s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju KS Libeliče, ki bodo do dne oddaje glasu dopolnili 15 let. Posameznik lahko odda en glas. Posameznike, ki bodo glasovali, zato prosijo, da na glasovanje s sabo prinesejo dokument, ki bo izkazoval njihovo istovetnost (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list…).
Za sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujemo.

svet KS Libeliče in občina Dravograd.