Ob reki Dravi pri Renerju je kar nekaj objektov, ki služijo turizmu. Najprej je bila tam postavljena čolnarna, ki jo je postavil CŠOD. Tu je bil v Dravo splavljen tudi največji kanu v državi.

Obiskovalci Ajde na tem mestu izvajajo svoj program. Sem med drugim sodi tudi vožnja s kanuji po reki in še nekatere druge dejavnosti. K razvoju turizma je pristopila družina Rener in uredila velik piknik prostor. V projektu »Drava kot priložnost« so v javno zasebnem partnerstvu (EU – Občina Dravograd – Rener) v nadaljevanju uredili sanitarije in pomol na reki Dravi.

Urejeno je bilo tudi parkirišče za avtodome z vsemi potrebnimi priključki (elektrika, voda, kanalizacija). Življene na tem lepem, mirnem in skoraj idiličnem prostoru je kar pestro. Ajda redno izvaja svoj program, piknik prostor je preko poletja polno zaseden, vse pogosteje pa se tukaj ustavijo gostje z avtodomi (nekateri več dni). Dostop do vseh teh objektov je po cesti, s katero so pravno formalni odnosi med vsemi uporabniki urejene. Neurja, poplava Drave in pogosta uporaba pa na njej pušča posledice, ki jih je treba sanirati.

V skupni akciji Občine Dravograd, KS Libeliče, CŠOD – Ajda in družine Rener so se lotili njene sanacije. Vozišče bodo utrdili z zdrobljenim asfaltom. Upajo pa, da bodo nekoč (?) lahko položili pravi asfalt.

Pri vsem tem je pomembno to, da se je zopet izkazalo, da se z združenimi močmi in ne prevelikimi stroški, le da kaj postoriti.

Drava in njena obala ponujata kar nekaj možnosti nadaljnjega razvoja, ki pa ga, žal, prevečkrat zavira počasna državna birokracija in toga zakonodaja.