Združeni

Cerkvena pevska zbora iz Potoč in Libelič na skupnem praznovanju lepe nedelje v Potočah/Bach

Tradicionalno praznovanje lepe nedelje (Paternuževa nedelja/Bartholomäuskirchtag) v Potočah je letos potekalo v znamenju srečanja s sosednjo faro Libeliče iz Slovenije.
Suški predstojnik fare Mihael Golavčnik je skupaj z župnikom iz Libelič, Francem Kranerjem vodil slovesno sveto mašo in procesijo po Potoškem polju.
Slovesno mašo je s petjem popestril sestavljen cerkveni zbor iz Potoč in Libelič pod vodstvom Jakoba Mokoru.
Sveta maša se je pričela z vložkom pihalnega kvarteta godbe na pihala iz Suhe.
Slavnostni psalm so zapeli Anna, Eva in Jakob
Farski predstojnik Mihael Golavčnik in Franček Kraner, župnik iz Libelič, pri darovanju slavnostne svete maše.
“Oče naš” skupna molitev
Začetek procesije …
… spremljan s pevci cerkvenega zbora iz Libelič
Soseda neseta cerkvene bandere
Mimo obnovljene kapelice
Mežnar Friedrich Barth v akciji
Velika udeležba vernikov od blizu in daleč …
… na procesiji po Potoškem polju
Cerkveni zbor Potoče …
… z mednarodno podporo
Postaja pri Trunkovem križu
Združeni cerkveni zbor pred domačijo Barth

Zaključili so zopet v farni cerkvi

Cerkvena zbora Potoče in Libeliče …
… pred obnovljeno farno cerkvijo v Potočah …
… skupaj z obema župnikoma Mihaelom Golavčnikom in Francem Kranerjem

Tekst in fotografije: Karl Pölz, prevedel Adrijan Zalesnik