Marko Prevolčič in delovno predsedstvo

Redni občni zbor libeliških gasilcev je letos potekal v nekoliko drugačnem vzdušju kot običajno. Odvijal se je ravno na dan kulturnega praznika ali na dan, ko se spominjamo našega največjega pesnika Franceta Prešerna.
Uradni del je potekal v ustaljenih smernicah, izvolili so delovno predsedstvo in sprejeli dnevni red. Ta je bil sestavljen iz poročil predsednika, poveljnika, blagajnika in vseh predstavnikov posameznih kategorij gasilcev ter programa dela za leto 2019.
Predsednik PGD Libeliče Marko Prevolčič je v svojem izčrpnem poročilu predstavil dejavnosti v društvu v minulem letu. Veliko je bilo narejenega in veliko je bilo za pohvaliti, tako nekatere posameznike kot ekipe. Je pa izrekel tudi nekaj kritik na račun tistih članov, ki jih na delovnih akcijah premalokrat vidi. Vse doseženo in opravljeno pa ne sme biti vzrok za zmanjševanje aktivnosti društva, ki dosega najvišje uspehe na področju svoje osnovne dejavnosti, kot na področju športno tekmovalnih veščin. Libeliški gasilci v Občinski gasilski zvezi Dravograd niso samo člani na papirju, ampak s svojo dejavnostjo krepijo razvoj gasilstva v občini in regiji, je dejal predsednik.

Rok Plešivčnik

Poveljnik Rok Plešivčnik je nanizal dejavnosti društva na športno tekmovalnem področju, ki je poželo lepe uspehe v občini, regiji Koroški in na republiškem nivoju. Opisal je tudi intervencijske akcije, ki jih na srečo v Libeličah ni bilo veliko. Zaslugo za to lahko pripišemo preventivni vzgoji in ozaveščanju krajanov o nevarnostih, ki nam pretijo na vsakem koraku. Čestitke je izrekel vsem članom, ki so sodelovali na akcijah, posebej tistim, ki so z izobraževanjem napredovali v višje kategorije članstva. Kritiko pa je namenil tistim članom, ki premalokrat aktivno sodelujejo pri akcijah.
Poročilo blagajničarke Bernarde Gostenčnik je na obraze prisotnih privabilo zadovoljstvo, saj je bilo finančno poslovanje pozitivno in še nekaj sredstev je ostalo za letošnje leto.
Predstavnica komisije za delo z mladimi Anamarija Plešivčnik je nanizala uspehe mladih na področju tekmovanja, katerega vrh je bil zmaga na državnem orientacijskem tekmovanju mladih. Državne prvakinje so postale članice PGD Libeliče, pionirke Barbara Pšeničnik, Karin Rudolf in Maja Ravnikar, pod vodstvom mentorjev Bernarde Rožej in Žige Rožej.

Ivanka Plešivčnik je prisotnim predstavila dejavnost ženskega dela društva, ki je k uspehu društva dodalo svoj prispevek. Ta pa ni samo v udeležbah na tekmovanjih ampak tudi pri akcijah, kjer je ženska roka nepogrešljiva.
Po poročilih nadzornega odbora, disciplinske in verifikacijske komisije, je predsednik delovnega predsedstva Franc Juteršek dal besedo gostom.

Janja Kramer Stajnko

Prva je k govorniškem odru pristopila Janja Kramer Stajnko, namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenije in članica PGD Libeliče. Po pozdravu je opisala dejavnosti, ki jih izvaja zveza ter prisotnim povedala, da je ponosna na članstvo v društvu in da velikost društva ali kraja iz katerega to prihaja ni merilo za uspeh ali neuspeh. Ravno libeliški gasilci to dokazujejo s svojimi uspehi na področju svojih dejavnosti. Janja je s svojim zaključkom popestrila zbor z recitiranjem zadnje kitice Prešernove Zdravljice.

Zdravko Flis

Predsednik Občinske gasilske zveze Dravograd Zdravko Flis je v svojem nagovoru čestital in pohvalil delovanje društva na občinskem in lokalnem nivoju. Dodal je, da društvo ni deležno tolikih finančnih sredstev samo zaradi števila tekmovalnih ekip, ampak to prinese le določeno število točk. Kar je le ena izmed postavk pri točkovanju. Društvo pa jih  je največ dobilo  tudi zato, ker je doseglo prvo mesto pri napovedanem pregledu društva, kamor spada urejenost prostorov, orodja in tehnike. V zvezi so veseli dobrega in konstruktivnega delovanja članov PGD Libeliče v njenih organih.

V imenu CZ Dravograd je zbor pozdravila Bojana Flis, ki je ob enem opravičila odsotnost županje Marijane Cigala na zboru PGD Libeliče, zaradi drugih obveznosti.


Po pozdravih in čestitkah, ki so jih zboru izrekli gostje, je predsednica KPD Libeliče Simona Jerčič Pšeničnik pozdravila zbor in se zahvalila društvu za zgledno sodelovanje gasilcev z drugimi društvi v kraju . Pred gasilskim pozdravom je v čast kulturnega praznika zrecitirala prvo kitico Zdravljice.

Zaslužnim članom in tistim, ki so dosegli napredek pri strokovnem usposabljanju, so podelili priznanja in plakete.

Jože Pšeničnik

Zadnjo besedo gostov je imel predsednik Sveta KS Libeliče Jože Pšeničnik, ki je kot vsi predhodniki čestital društvu za uspehe in se mu zahvalil za sodelovanje. Grenak priokus pa je zboru dala informacija Pšeničnika, da je v proračunu občine na postavki za odkup zemljišča za večnamenski objekt, »izginila« lani predvidena vrednost. To stanje v proračunu mora biti pomota ali napaka pripravljavca predloga proračuna, je menil. Zato je pozval prisotne, da se udeležijo akcije za organizacijo zbora krajanov, kjer bodo od občinskega vodstva zahtevali pojasnila za potezo, ki libeliško prizadevanje za izgradnjo večnamenskega objekta postavlja nekam v prihodnost in izničuje že do sedaj dosežene uspehe. Gasilcem, kulturnikom, športnikom, šolarjem in drugim je s tem onemogočen razvoj in normalno delovanje.
Neuradni del zbora pa je popestril ansambel, katerega pevka bo nastopila v TV šovu. Televizijci so njeno predstavitev posneli na zboru libeliških gasilcev. Bilo je zabavno in doživeto, obiskovalci pa smo bili statisti.

Statisti pa ne želimo biti v resničnem življenju naše »gmajne« . Smo njeni enakovredni člani, zaslužni za njen obstoj in razvoj.

Na pomoč!

Poročila za leto 2018 in plan dela za leto 2019 bomo objavili kasneje!