PGD Libeliče je v začetku meseca, 3. februarja 2018, opravilo svoj redni občni zbor. Letošnji je bil tudi volilni, saj so izvedli volitve v organe društva. Kandidati so v večini bili že dosedanji funkcionarji, tako, da v vodstvu ni prišlo do bistvenih sprememb.
Pred točko volitve so svoja poročila podali še stari funkcionarji. Po volitvah pa so kot novi predstavili svoje programe za naslednje leto, nekatere pa tudi za celotno mandatno obdobje.
Iz poročil in odzivnost razpravljavcev na podana poročila se je dalo sklepati, da je za društvom uspešno leto in mandat, ki bi ga bilo vredno ponoviti tudi v naslednjem petletnem obdobju, z nadgradnjo seveda.
Predstavniki krajevnih in občinskih organizacij ter gostje prijateljskih gasilskih društev, so izrekali pohvale in z zadovoljstvom ugotavljali, da je PGD Libeliče kot organizacija lahko vzor marsikateremu društvu v občini in širše.
Med gosti je bila tudi županja Marijana Cigala, ki je delovanje in poslovanje društva ocenila za zelo vzorno. Posebej zadovoljen nasmešek pa se ji je prikradel na obraz ob poslušanju finančnega poročila in podatkom o stanju na računu.
Kot je tudi običaj na vsakem občnem zboru, so podelili priznanja za najuspešnejše člane ter nazive, ki so si jih člani pridobili z izobraževanjem.  Na tej povezavi    si oglejte podrobnosti o delu društva v zadnjem mandatu in letu ter programu za bodočnost!
V albumu slik med drugimi vidimo, poleg dogajanja na zboru, tudi »stari« upravni odbor.
Po uradnem delu je bilo druženje ob glasbi in večerji. Zabava se je »zavlekla do poznih večernih ur«, kot je predsednik slikovito opisal enega izmed preteklih dogodkov v svojem poročilu.