Predstavniki KS Libeliče in gostje z občine Dravograd so v ponedeljek, 9.10.2017 v dvorani gasilskega doma predstavili projekt pločnik Libeliče – Gorče, avtobusni postaji in javno razsvetljavo na pešpoti Libeliče – Gorče. Z osebnimi vabili so vabili lastnike zemljišč ob tej trasi. Občino so zastopali mag. Marko Verčnik, Matjaž Sedeljšak, dipl. inž. prom. in Bojana Flis, varnostni inženir. Projekt je predstavljal projektant Borut Močilnik (BOM – MOČKA).
Prisotne so seznanili s projektom in dodali nekaj manjših sprememb. V občinskih dokumentih NRP (Načrt razvojnih programov) in v proračunu so sredstva predvidena in če bo vse potekalo, kot planirajo, se bi gradnja lahko pričela že prihodnje leto in dokončala v letu 2020.
Kako bo povezava Libelič in Gorč izgledala si lahko ogledate na priloženih dokumentih.

KATASTRSKA SITUACIJA-nova       PZI – Karakteristicni precni profili