V sredo, 16. avgusta 2017, je županja občine Dravograd Marijana Cigala v spremstvu predsednika sveta KS Libeliče Jožeta Pšeničnika, predsednice KPD Libeliče Simone Jerčič Pšeničnik in dolgoletne podpredsednice društva Irme Knez, osebno predala letošnje občinsko priznanje. Med dobitniki treh občinskih priznanj, ki jih vsako leto podeli občina Dravograd, je letos tudi naša krajanka Jožica Srebotnik Zalesnik.
Zaradi njene bolezni, se uradne podelitve ob občinskem prazniku, ni mogla udeležiti. Po izreku čestitk in fotografiranju, je družba v krogu družine preživela dobro uro ob prijaznem klepetu in obujanju spominov na čase, ko je Jožica vodila kulturno društvo v kraju. S svojim dolgoletnim delom na kulturnem področju je pustila pečat tako v kraju, kot v občini.
V imenu uredništva in bralcev libeliških glasil izrekam dobitnici priznanja iskrene čestitke. Hvala Joža za tvoje delo!
    
Kako so predlagatelji (KPD Libeliče) obrazložili predlog za občinsko priznanje, si preberite v nadaljevanju:

Obrazložitev predloga za podelitev občinskih priznanj in nagrade Občine Dravograd za leto 2017 Jožici Srebotnik Zalesnik

Jožica Srebotnik Zalesnik (roj. 15. 3. 1957) je v letošnjem marcu praznovala svoj 60. rojstni dan. Ko jo je decembra 2013 doletela nesreča in se je njeno življenje čez noč spremenilo, je tokratna obletnica zagotovo primeren trenutek, da jo s priznanjem oziroma nagrado Občine Dravograd nagradimo za dolgoletno prizadevno delo na kulturnem in drugih področjih v kraju, občini, regiji in izven (tudi na državnem in mednarodnem nivoju).

Jožica oz. Trinksova Joža je bila v letih 1984 – 2017 (33 let) predsednica KPD Libeliče. Že od šolskih let je aktivno sodelovala na različnih nastopih v kraju. Ko je postala mladinka, je zaradi svojega živahnega temperamenta, odločnosti, bistrega uma, smisla za organizacijo, postala predsednica mladinske organizacije. Pokazal pa se je tudi njen izreden čut za igro. Gospa Vikica Kos je to hitro prepoznala in odslej je sodelovala pri skoraj vseh odrskih predstavah, s katerimi so gostovali v domačem kraju, občini in tudi drugod po Sloveniji in v Avstriji. Znala se je vživeti v vsak lik, resen ali komičen in ga odlično odigrala. Tudi vestna in delovna, kot je bila, se je hitro naučila besedila, ter tako s svojim vzgledom vplivala tudi na druge soigralce.

Ko je leta 1984 prevzela mesto predsednice KPD, je še naprej razvijala svoje delovne in organizacijske sposobnosti. Imela je mnogo izvirnih zamisli, med katerimi izstopata Dan odprtih vrat ali Jesensko srečanje pred Kmečko zbirko in Korajža je v Libeličah doma. Jesenska druženja si je zamislila kot zaključek del na polju, Korajža pa se je razvila iz skromnih začetkov v počastitev slovenskega kulturnega praznika (Prešernovega dne), ko se je ponudila priložnost domačim muzikantom, da se pokažejo v javnosti. Danes je to najbolj obiskana prireditev v kraju.

S svojim dolgoletnim delom je pripomogla promociji Libelič in občine:
v krajevni skupnosti je sodelovala v gledališki dejavnosti, na turističnem področju, pri izdajanju promocijskega materiala (Libeliška kuharica, Vsaka vas ima svoj glas …);
v občini se je povezovala z ostalimi društvi, KPD Libeliče je redno sodelovalo na prireditvah v občini;
KPD Libeliče se je redno udeleževalo srečanj v regiji (Od Pliberka do Traberka, srečanja ljudskih pevcev, gostovanje gledališke skupine …);
pod njenim vodstvom je KPD Libeliče skupaj z KS Libeliče sodelovalo pri organizaciji prireditev državnega pomena (obletnice plebiscita, odprtje muzejskih zbirk …);
z njeno pomočjo je KPD Libeliče redno sodelovalo na prireditvah v državi (npr. Čezsoča) in preko meja naše države (avstrijska Koroška), kjer so sodelovali s skeči in z igrami v narečju.

Po njeni zaslugi KPD Libeliče vsako leto sodeluje na kmečkih igrah v Čezsoči, kjer se predstavijo običaji našega kraja. Še bi lahko naštevali zasluge Jožice Srebotnik Zalesnik za naš kraj in občino. S svojo neuničljivo energijo, delovnim elanom, požrtvovalnostjo in vedrino nam je bila vsem za zgled. Predvsem pa je bila nepopustljiva, ko je šlo za dobrobit krajevne skupnosti in kljub obremenitvam v službi in na kmetiji je vsa ta dolga leta vzorno opravljala svojo funkcijo, v zavesti, da dela dobro za svoj domači kraj.

Kljub bolezni ima še vedno veliko idej in je s srcem in dušo še vedno povezana s krajem.

Menimo, da je Jožica Srebotnik Zalesnik s svojim delom na kulturnem področju (več kot 40 let) nadpovprečno prispevala k družbenemu razvoju v krajevni skupnosti, občini, regiji, državi in tudi v mednarodnem prostoru.

Zapisala Irma Knez na predlog Upravnega odbora KPD Libeliče.