telekomKvaliteta ali jakost telefonskega signala v KS Libeliče ni zadovoljiva na celotnem področju in v vseh naseljih. To potrjujejo številne pritožbe krajanov. Prošnje za pomoč pri reševanju tega problema prihajajo tudi na Krajevno skupnost. Predsednik Sveta KS je aktivno pristopil k reševanju situacije. Korespondenco dogodkov objavljamo v dopisu elekomu predsednika Sveta KS Libeliče firmi Telekom in odgovoru le teh. Preberite!