Kot strela z jasnega je v našo družino udarila usoda. Na boleč, žalosten in tragičen način. Vzela nam je Darka, sina, brata, moža in očeta. Bolečina v naših srcih je velika, jo je pa ob spoznanju, da ste nam krajani stali ob strani, nas bodrili in pomagali, malo lažje prenašati. Vemo, da ste Darka imeli radi, bil je naš in bil je Libeličan.
Radi bi se zahvalili vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, ko nas je za vedno zapustil. Posebno zahvalo izrekamo libeliškim gasilcem za nesebično sodelovanje pri iskanju Darka ter za častno stražo ob slovesu, družini Hubman za organizacijo prevoza na pogreb in Irmi Knez za poslovilne besede ob preranem grobu.
Spomin nanj bo živel naprej pri nas doma in glede na vaš odziv tudi med vami, spoštovani so-krajani. Hvala!

Libeliče, 12.6.2016                                                                                     Darkovi najbližji