Razpisna_dokumentacija_cistilneV začetku meseca junija preteče rok za prijavo na javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav na območju občine Dravograd v letu 2016.
Glede na zakonodajo, da morajo biti vse odpadne vode pred izpustom v naravo prečiščene in glede na to, da v naši krajevni skupnosti nimajo vsi možnosti priklopa na že izgrajeno kanalizacijo in čistilno napravo, je ta razpis priložnost za cenejšo izgradnjo čistilne naprave.
Ker je rok tik pred vrati pozivamo interesente, da izkoristijo priložnost in se z izgradnjo male čistilne naprave izognejo kršenju zakonodaje.

Na spletnih straneh www.dravograd.si najdete vse potrebne podatke:

Razpisna_dokumentacija_cistilne

Vloga_-_Prijavni_obrazec_cistilne