Očistimo svoj kraj!

Preko petdeset krajanov KS Libeliče se je udeležilo čistilne akcije v soboto, 11. aprila. Vsesplošna občinska akcija je potekala pod naslovom »Očistimo naselja v občini…