velika 3Za ohranjanje starih običajev in šeg je najpomembnejše to, da se pravočasno prenesejo na mlajše rodove. V Libeličah to še kar uspeva. Dokaz za to je tudi letošnje velikonočno streljanje, ki so ga, pod mentorstvom starejših, prevzeli mladi.
Na polju pri Bučovem križu so v strelce postavili posebej za to izdelane »kangle«, poskrbeli za varnost in kot veleva velikonočni običaj, v čast vstajenju izstrelili prve strele. Na nedeljsko budnico ob 6. uri zjutraj tudi niso pozabili. Žal pa jim je za celodnevno streljanje zmanjkalo streliva. Mladi strelci so obljubili, da bodo za naslednjo Veliko noč uporabili tudi težko »artilerijo«, ki je letos nismo slišali.
PS.: Najbrž pa bodo mladi naslednje leto povabljeni k izdelavi praslna velikana, ki ga na letošnjo cvetno nedeljo nihče ni izdelal in prislonil k zvoniku. Upajmo, da drži: »Na mladih svet stoji!«
Korajža velja!
velika 7  velika 6  velika 2