Za uspešno reševanje zastavljenih ciljev v kraju je potrebno sodelovanje vseh krajanov. Vodstvo KS organizira sestanke za širšo javnost v kraju in vas vabi kar na dva zborovanja:

vabiloNedokzborKS